Historia Kórniczanina
Kontrast Rozmiar tekstu

Historia Kórniczanina

Pierwszy „Kórniczanin” ukazał się w lutym 1875 roku z inicjatywy Zygmunta Celichowskiego, zarządcy majętności kórnickich, plenipotenta hrabiego Jana Działyńskiego. Dwutygodnik miał zajmować się oświecaniem, umoralnianiem miejscowego obywatela i przyzwyczajaniem go do czytania. W grudniu 1875 roku Celichowski głównie z powodów osobistych zawiesił publikację czasopisma.

Pomysł wydawania pisma w Kórniku powrócił we wrześniu 1987 roku. Najpierw wydano jednodniówkę przy okazji zjazdu naczelników gmin „Mistrzów Gospodarności”. Po wielu staraniach władz lokalnych i dyrekcji Biblioteki Kórnickiej udało się przezwyciężyć obowiązujący wtedy zakaz wydawania czasopism lokalnych.

Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk wydał taką zgodę wiosną 1988 roku i dzięki temu, jako jedno z pierwszych w kraju powstało nowe czasopismo lokalne. Pomysłodawcą wykorzystania nazwy „Kórniczanin był prof. Jerzy Wisłocki, który też zorganizował w Zamku Kórnickim spotkania z przedstawicielami różnych środowisk w sprawie linii programowej pisma.

Pierwszy numer nowego „Kórniczanina” opublikowano w maju 1988 roku. Wydawcą była Miejsko-Gminna Rada Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kórniku. Redaktorem naczelnym został Edmund Melosik. W skład pierwszego zespołu redakcyjnego wchodzili m. in. dr Stanisław Potocki, Anna i Tadeusz Rauk, Kazimierz Krawiarz, Lucyna Pepel, Aleksandra Grzelak, Ryszard Bąkowski, Tadeusz Brogul, Ryszard Grześkowiak.

Czasopismo było miesięcznikiem, nie przekraczało objętości ośmiu stron. Jego nakład wynosił początkowo 1000 egzemplarzy, a wraz ze wzrostem zainteresowania czytelników wzrósł do 2000.

W 1990 roku na stanowisko redaktora naczelnego „Kórniczanin” wybrano Kazimierza Krawiarza. Wydawcą czasopisma została Rada Narodowa Miasta i Gminy w Kórniku, a po wyborach w maju 1990 roku Rada Miasta i Gminy.

Z dniem 1 września 1992 roku na stanowisko redaktora naczelnego „Kórniczanina” powołano Halinę Danieluk. Pełniła ona swoje obowiązki do 2003 roku. W 2000 roku wydawcą został Kórnicki Ośrodek Informacji i Wydawnictw Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miejskiego w Kórniku.

W styczniu 2004 roku na stanowisko redaktora naczelnego „Kórniczanina” powołano Małgorzatę Wawrzyniak. Czasopismo wydawane było co dwa tygodnie. Sekretarzem redakcji został Łukasz Grzegorowski. Od kwietnia 2004 roku pismo redagował Paweł Henski.

W październiku 2005 roku redaktorem naczelnym dwutygodnika został Łukasz Grzegorowski. Po likwidacji przez ustawę sejmową formuły gospodarstw pomocniczych i likwidacji Kórnickiego Ośrodka Informacji i Wydawnictw, od 2011 roku wydawcą „Kórniczanina” jest Miasto i Gmina Kórnik. Czasopismo jest darmowe i nie prowadzi działalności komercyjnej. Nakład wynosi obecnie 4300 egzemplarzy, które kolportowane są do około 40 punktów na terenie gminy.

Szczegółowa historia pierwszych 20 lat „Kórniczanina” dostępna jest w broszurze okolicznościowej.

Broszura okolicznościowa z okazji 20-ecia Kórniczanina